Om Visma Flyt Skole

Skole-hjem samarbeid & portalen Visma Flyt Skole

Alle foreldre/foresatte til barn i Narvikskolen må registrere seg i Visma Flyt Skole. Det er vårt skoleadministrative system, som fra 01.01.2019 benyttes av alle barne- og ungdomsskoler i kommunen. Du vil da få tilgang til informasjon og tjenester tilknyttet dine barn.

Når du som foresatt skal benytte løsningen åpner du internettsiden https://skole.visma.com/Narvik og logger på med din personlige BankID ("Logg inn via ID-porten"). Du vil da få tilgang til informasjon og tjenester tilknyttet dine barn.

Noen av de viktigste funksjonene du vil benytte er:

● Fraværsoversikt og fraværsvarsling

● Søknad om permisjon og andre søknader og dokumenter

● Karakterer

● Digital kommunikasjon mellom skolen og deg

● Informasjon om klasser/grupper og lærere

● Lenker til viktig informasjon som skolen ønsker å dele med hjemmet

● Søknad om SFO, og informasjon om fakturering og tilstedeværelse


Tilknyttet Visma Flyt Skole finnes det også en app for foresatte. Denne heter “Min Skole” og er levert av Visma. Denne benyttes i tillegg til nettsiden over. Her er link til hvor du kan laste ned appen: https://www.visma.no/skoleadministrasjon/grunnskole/foresatte/

Du bruker appen "Min skole" til å melde om fravær og søknad om fri for inntil en dag. Dette får du svar på fra kontaktlærer.

Søknad om fri/permisjon m.m.: logg inn på Visma Flyt Skole, og velg "søknad".

Rektor innvilger permisjoner utover en dag.

Visma Flyt Skole er en løsning for skoleadministrasjon. Løsningen digitaliserer og forenkler en rekke prosesser knyttet til læreres og elevers skolehverdag, og bidrar til et bedre innsyn og samarbeid mellom skole og hjem.

For litt overordnet informasjon om systemet kan du se på leverandørens nettsted: visma.no

Hvis du opplever problemer, ta kontakt med administrasjonen på skolen. Telefon: 75 77 52 60/75 77 52 67


Juni 2021