Ordensreglement

Ordensreglement Kjøpsvik skole22.doc

Ordensreglementet for grunnskolen- felles for Narvikskolen

Formålet med ordensreglement for den enkelte grunnskole er å legge til rette for et godt arbeidsmiljø for elevene, fremme gode arbeidsvaner, god orden og ivareta elevenes helse.

Ordensreglement for elever i grunnskolen i Narvik Kommune. Reglementet er gitt med hjemmel i Opplæringslova jf. opplæringsloven § 9a-10.

Reglementet gjelder fra 18.11.21

Link til felles skolereglement