Ordensreglement

Rev 21 Ordensreglement Kjøpsvik skole.doc.pdf

Ordensreglementet for grunnskolen
- felles for Narvikskolen

Formålet med ordensreglement for den enkelte grunnskole er å legge til rette for et godt arbeidsmiljø for elevene, fremme gode arbeidsvaner, god orden og ivareta elevenes helse.

Last ned Ordensreglementet for grunnskolen - Narvik kommune

Ordensreglement for elever i grunnskolen i Narvik Kommune. Reglementet er gitt med hjemmel i Opplæringslova jf. opplæringsloven § 9a-10. Reglementet gjelder fra skoleåret 2018/2019.