Pedagogisk plattform

Visjon: Kjøpsvik skole, en skole for vennskap og kunnskap

Vi viser respekt for hverandre!

Vi vil skape et godt arbeids- og læringsmiljø.

Vi legger til rette for tilpasset opplæring, mestring, elevmedvirkning og danning av et positivt selvbilde hos elevene.

Elevene

 • Deltar aktivt i læringsprosessen.

 • Lærer å lære.

 • Prioriterer skolearbeidet og tilegner seg kunnskaper i de enkelte fag.

 • Jobber for å utvikle sosiale egenskaper.

Lærerne

 • Viser omsorg for elevene og for hverandre.

 • Er aktive i utviklingsarbeidet ved skolen.

 • Har ansvar for planlegging og tilrettelegging av undervisninga.

 • Formidler kunnskap og holdninger.

 • Samarbeider med elevene, de foresatte og hverandre.

 • Legger til rette for ro og gode arbeidsforhold.

 • Er tydelige overfor elevene.

 • Samarbeider og inspirerer hverandre.

 • Tar ansvar for orden i eget og felles materiell/utstyr.

 • Har ansvar for å melde fra dersom det er grunn til bekymring for elever.

De foresatte

 • Har hovedansvaret for elevenes oppdragelse.

 • Har ansvar for at elevene møter opplagte og godt forberedte på skolen og følge opp sine barns skolegang.

 • Har medansvar for å skape et godt samarbeid mellom hjem og skole.

 • Har ansvar for å melde fra om situasjoner utenfor skolen som kan påvirke skolegangen.

Ledelsen

 • Har ansvar for å skape en trygg skole og vise omsorg for elevene og personalet.

 • Engasjerer seg i og leder det pedagogiske utviklingsarbeidet ved skolen.

 • Stiller tydelige krav overfor elever, foresatte og personalet hvordan skolen vår skal være.

 • Skaper gode samarbeidsformer og legger opp til et godt samarbeid spesielt med hjemmet.

 • Evaluerer skolens virksomhet.