Ungdomsskolen

Kontaktlærer 8.-9.trinn Synnøve Solberg

Kontaktlærer 10.trinn Beathe Knutsen-Pedersen

Rolness & Gutta

En podcast om rus og sånn.

Laget for å forebygge rus og å fremme god psykisk helse hos unge i Narvik Kommune.

Vi skal ta opp mange viktige tema som angår de unge, men som også er aktuelle for alle aldre.