3.-4.trinn

Kontaktlærere

  • 3.-4. kl.: Ann-Ellen Johansen Eide

Diverse bilder skoleåret 2022/223

Video.mov

Diverse bilder fra vår skolehverdag, skoleåret 2021/2021

Kortreist mat fra kjøkkenhagen til Ann-Ellen

Høsttur med hele skolen.