3.-4.trinn

Kontaktlærere

  • 3.-4. kl.: Ann-Ellen Johansen Eide

Diverse bilder fra vår skolehverdag, skoleåret 2021/2021

Kortreist mat fra kjøkkenhagen til Ann-Ellen

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Høsttur med hele skolen.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image