3.og 4.trinn

Kontaktlærer

Arbeidsplaner 

Diverse bilder  skoleåret 2022/223

Video.mov

Diverse bilder fra vår skolehverdag, skoleåret 2021/2021

Kortreist mat fra kjøkkenhagen til Ann-Ellen

Høsttur med hele skolen.