Trafikksikker skole

Skolen

Skolen har et viktig ansvar i trafikksikkerhetsarbeidet og har lange tradisjoner med å jobbe med trafikksikkerhet. Det at dette arbeidet blir systematisert og rutinene blir skriftlig nedfelt vil bidra inn i arbeidet mot nullvisjonen.

Rutiner trafikksikker skole-Kjøpsvik rev okt 2022