Om oss

På kommunestyret i september 2021 ble den vedtatt at det skal bygges nytt oppvekstsenter med basseng i Kjøpsvik.

Det nye oppvekstsenteret som skal romme både barnehage og 1.-10 skole med SFO. Det nye oppvekstsenteret skal bygges på dagens skoletomt.

Kjøpsvik skole som ble 60 i august fikk dermed en flott bursdagsgave!

Kjøpsvik skole/Gasluovta skåvllå er en fådelt barne- og ungdomsskole.

Skoleåret 2022/2023 er det 66 elever ved skolen.

Skolefritidsordningen er en del av skolen.

Det er per dags dato 13,83 årsverk ved skolen inkl. rektor, inspektør, assistent, fagarbeider og sfo-leder

Skolen ble bygd i 1961 etter mange års planlegging. I 1969 sto byggetrinn 2 ferdig.
På 60-tallet gikk det ca.330 elever på skolen. En del av disse kom til Kjøpsvik fra andre steder i Tysfjord, for å få seg skolegang.

Kjøpsvik skole underviser etter Kunnskapsløftet 2020.

Fra skoleåret 2022/2023 gis samiskopplæringen som fjernundervisning