SFO

Velkommen til oss på SFO

Avdelingsleder: Solveig Skjellnes

Fagarbeider: Hilde Haukøy og assistent Eva-Åse Millerjord

TELEFON:  479 07 998

ÅPNINGSTID: 07.30 - 16.00

Vi holder til på nedsiden av Kjøpsvik skole. 

Søknadsfrist for SFO-plass er 1. mars.

Skjema for søknad om plass, eller oppsigelse av plass, finner dere i Visma Flyt Skole.

Dagsrytmen for SFO

SFO åpner kl 07.30

- Frilek/ frokost kl 07.30- 08.30

- Skolen starter kl 08.30

-SFO starter de fleste dager kl 13.00, noen dager kl 12.15.Ulikt tidspunkt hvilket trinn barna går på.

-Spisetid ca kl 13.00

- Leketid: Utetid/ aktiviteter

- SFO stenger kl 16.00


Planleggingsdager for SFO skoleåret 2022/2023

Mandag 15/8, tirsdag 16/8 og onsdag 17/8-2022

Fredag 18/11-2022

Fredag 19.mai 2023

Årsplan 2022/2023

Torsdag 9/3-2023

Hadde vi karneval på SFO. Elever og ansatte hadde kledd seg ut, de spiste god mat og hadde leker i gymsalen. En fin dag for elevene på SFO

Solbærsaftlaging på SFO

Høsten 2021