SFO

Velkommen til oss på SFO

SFO-Leder: Solveig Skjellnes

Fagarbeider: Hilde Haukøy

TELEFON: 479 07 998

ÅPNINGSTID: 07.30 - 16.00

Vi holder til på nedsiden av Kjøpsvik skole.

Søknadsfrist for SFO-plass er 1. mars.

Skjema for søknad om plass, eller oppsigelse av plass, finner dere i Visma Flyt Skole.

Dagsrytmen for SFO

SFO åpner kl 07.30

- Frilek/ frokost kl 07.30- 08.30

- Skolen starter kl 08.30

-SFO starter de fleste dager kl 13.00, noen dager kl 12.15.Ulikt tidspunkt hvilket trinn barna går på.

-Spisetid ca kl 13.00

- Leketid: Utetid/ aktiviteter

- SFO stenger kl 16.00


Planleggingsdager for SFO skoleåret 2021/2022

Torsdag 12.august 2021

Torsdag og fredag 19.-og 20. august 2021

Fredag 19.november 2021

Fredag 27.mai 2022

Årsplan 2021_2022.pdf

Solbærsaftlaging på SFO

Høsten 2021