SU/SMU

SAMARBEIDSUTVALGET/SKOLEMILJØUTVAGET

Vi kjører møtene samtidig. men det er todelt, først SU så SMU.

Når vi går over til SMU må de to representanten fra de ansatte forlate møte.

I SMU skal elever og foresatte være i flertall


Leder: Birgit Stenseng

Nestleder: Vilde S Andreassen

Medlemmer

Valgt for kommunen: Marte Havaas (vara: Elin Kvanmo)

Valgt for kommunen: Anita Brønmo (rektor)

Valgt for foreldrerådet: Birgit Stenseng (leder FAU)

Valgt for foreldrerådet: Frank Ludvigsen

Valgt for elevene: Vilde S Andreassen (10.tr)

Valgt for elevene: Wiliam Palmblom (10.tr)

Valgt av undv.pers: Gjertrud Olaisen

Valgt av undv.pers: Halvard Braseth

Valgt av øvrige personal: Eirinn Haukøy

Reglement kommunens representant i samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg (vedtatt 170621).pdf