SU/SMU

SAMARBEIDSUTVALGET/SKOLEMILJØUTVAGET


Leder:

Nestleder:

Medlemmer

Valgt for kommunen: Marte Havaas (vara: Elin Kvanmo)

Valgt for kommunen: Anita Brønmo (rektor)

Valgt for foreldrerådet: Birgit Stenseng (leder FAU)

Valgt for foreldrerådet: Frank Ludvigsen

Valgt for elevene: Gabriel Stenseng Grav (10.tr)

Valgt for elevene: Nora-Celine Ilseng (9.tr)

Valgt av undv.pers: Gjertrud Olaisen

Valgt av undv.pers: Olivera Taskovic Pësic

Valgt av øvrige personal:

Reglement kommunens representant i samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg (vedtatt 170621).pdf