Foreldrerådet - FAU

Foreldrerådet i skolen

Foreldrerådet velger også et arbeidsutvalg, FAU. FAU representerer alle foreldrene ved skolen. FAU skal sikre at foreldrene har reell medvirkning, fremme foreldrenes felles interesser og medvirke til at elevene og foreldrene kan ta aktiv del i arbeidet med å skape et godt skolemiljø.

Foreldrene skal også være representert i de andre samarbeidsforaene som finnes på skolen: samarbeidsutvalget (SU) og skolemiljøutvalget (SMU).

Styre i foreldrerådet, FAU

  • Leder: Birgit Stenseng

  • Nest-leder: Frank Ludvigsen

  • Sekretær: Wanja Skjellnes

  • Kasserer: Mari Hegge

  • Styremedlem: Vanja Skogvoll

  • Styremedlem: Artem Dumanovskiy

E-post: fau.kjopsvikskole@gmail.com

Foreldrerådets Facebook-gruppe