Foreldrerådet - FAU

Foreldrerådet i skolen

Foreldrerådet velger også et arbeidsutvalg, FAU. FAU representerer alle foreldrene ved skolen. FAU skal sikre at foreldrene har reell medvirkning, fremme foreldrenes felles interesser og medvirke til at elevene og foreldrene kan ta aktiv del i arbeidet med å skape et godt skolemiljø.

Foreldrene skal også være representert i de andre samarbeidsforaene som finnes på skolen: samarbeidsutvalget (SU) og skolemiljøutvalget (SMU).

Styre i foreldrerådet, FAU

 • Leder: Birgit Stenseng

 • Nest-leder: Ernst Helge Eivik

 • Sekretær: Artem Dumanovskiy

 • Kasserer: Mari Hegge

 • Styremedlem: Frank Ludvigsen

 • Styremedlem: Wanja Skjellnes

E-post: fau.kjopsvikskole@gmail.com

Foreldrerådets Facebook-gruppe

Trinn-kontakter skoleåret 2021/2022

 • 1. kl.: Eirin Haukøy, vara Silje Rasmussen

 • 2. kl.: Annelin Pettersen, vara June Nilsen

 • 3. kl.: Regine Nilsen

 • 4. kl.: Håvard Jacobsen

 • 5. kl.: Frank Ludvigsen, vara: Marianne Nicolaisen

 • 6. kl.: Jorunn Eriksen, vara: Wanja Skjellnes

 • 7. kl.: Svein-Arne Jakobsen, vara: Øyvinn Hanssen

 • 8. kl.: Kai Helland, vara: Ann-Helen Jakobsen

 • 9. kl.: Gerd Sissel Stenseng, vara: Cesilie Ilseng

 • 10. kl.: Birgit Stenseng