Elevrådet

Elevrådet for Kjøpsvik skole 2021-2022:

  • Leder: Gabriel Stenseng (10.tr)

  • Nest-leder: William Molvik Johansen (10.tr)

  • Sekretær: Nora-Celine Ilseng (9.tr)

  • Styremedlem: William Palmblom (9.tr)

  • Styremedlem: Jakob Aspheim (8.tr)

  • Styremedlem: Ludvig Ludvigsen (7.tr)

  • Styremedlem: August K Hansen (6.tr)

  • Styremedlem: Emrik Nilsen (5.tr)

I elevrådet er det minst en representant fra hver klasse. I elevrådet sitter det elever fra 5. til 10. trinn.

Elevrådet skal fremje fellesinteressene til elevane på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med framlegg i saker som gjeld nærmiljøet til elevane (Lovdata).