Elevrådet

Elevrådet for Kjøpsvik skole 2022-2023:

  • Leder: Vilde S Andreassen (10.tr)

  • Nest-leder: Jakob Aspheim (9.tr) (9.tr)

  • Sekretær: William Palmblom (10.tr)

  • Styremedlem: Ragnar Jacobsen (8.tr)

  • Styremedlem: Petter Skjellnes (7.tr)

  • Styremedlem: Thomas Nicolaisen (6.tr)

  • Styremedlem: Trygve Jacobsen (5.tr)I elevrådet er det minst en representant fra hver klasse. I elevrådet sitter det elever fra 5. til 10. trinn.

Elevrådet skal fremje fellesinteressene til elevane på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med framlegg i saker som gjeld nærmiljøet til elevane (Lovdata).