Elevrådet

Elevrådet for Kjøpsvik skole 2023-2024:I elevrådet er det minst en representant fra hver klasse. I elevrådet sitter det elever fra 5. til 10. trinn. 

Elevrådet skal fremje fellesinteressene til elevane på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med framlegg i saker som gjeld nærmiljøet til elevane (Lovdata)