For foreldre

Representanter i FAU 2021-2022

Birgit Stenseng (valgt inn for 2 år) - Leder

Ernst-Helge Eivik (1 år igjen) - Nest leder

Mari Hegge (valgt for 2 år) - Kasserer

Artem Dumanovskiy (valgt for 2. år) - Sekretær

Frank Ludvigsen (1. år igjen) - Styremedlem

Wanja Skjellnes (valgt for 1 år) - Styremedlem

Representanter i skolen SU/SMU 2021/2022

Fra kommunen: Anita Brønmo (rektor), Marthe Havaas (politisk valgt), Elin Kvanmo (vara, politisk valgt)

Fra FAU: Birgit Stenseng (leder FAU) og Frank Ludviksen (styremedlem i FAU)

Fra elevrådet: Gabriel Grav (10.tr) og Nora-Celine Ilseng (9.tr)

Fra undervisningspersonalet: Gjertrud Olaisen og Olivera Taskovic-Pesic

En representant fra andre ansatte: