Velkommen!

Kjøpsvik skole - Gásluovta skåvllå


Våren 2021

  • 5.mai SU-møte kl. 13.15

  • 18.mai kl.12.15 Skolebesøk av neste års 1.klasse.

  • Fridager: 13. mai, 14.mai elevfri, 17.mai, 22.mai - 24. mai.

  • Siste skoledag 18.juni

Arbeider for at elevene skal ha et godt og trykt skolemiljø


Skoleruta for skoleåret 2021/2022


Bestilling av skolemelk

Nytt av året er at dere kan gå inn på www.skolelyst.no og bestille drikke og litt mat.

Gasluovta skåvllå - Kjøpsvik skole er en fådelt barne- og ungdomsskole. Skoleåret 2020/2021 er det 76 elever ved skolen.

Skolefritidsordningen er en del av skolen.

Det er per dags dato 16 lærere og 2 barne- og ungdomsarbeidere ved skolen + rektor.

Skolen ble bygd i 1961 etter mange års planlegging. I 1969 sto byggetrinn 2 ferdig. På 60-tallet gikk det ca.330 elever på skolen. En del av disse kom til Kjøpsvik fra andre steder i Tysfjord, for å få seg skolegang.

Gasluovta skåvllå - Kjøpsvik skole underviser etter Kunnskapsløftet 2020.

Fra skoleåret 2017/2018 gis det nå undervisning i samisk 2.

Visma flyt skole - foresatte

Nyttige lenker


En del inne på siden vår er under redigering i forbindelse med at vi har blitt ny kommune -ta kontakt med skolen hvis det er noe du lurer på. Det finnes også mye informasjon på Narvik kommune sin hjemmeside
Innskriving av 1. klassinger til skoleåret 2021-2022

Starter 16.november 2020

Helsesykepleier

Helsesykepleier er på skolen på tirsdager fra kl.10.15 - 13.00

Helene Myklevold mobil: 909 67 602116111

Alarmtelefon for barn og unge

116111

Alarmtelefon for barn og unge

116111

Alarmtelefon for barn og unge

116111

Alarmtelefon for barn og unge

Kjøpsvik skole - Gásluovta skåvllå

Informasjon om korona

Kjøpsvik skole har åpnet skolen for elever på alle trinn hver dag. Skoledagen for alle elevene er fra kl. 08.30 Skolen har inspiserende ansatt ute fra kl. 08.15, og vi oppfordrer elevene til ikke å møte på skolen før dette tidspunktet. Alle elevene skal ha fått informasjon fra sin kontaktlærer for hvilken inngang de skal bruke. Alle stiller opp ute og blir sluppet inn av lærer.

SFO har åpningstid fra 07.30 - 16.00