Logoen som bekrefter at vi er en trafikksikker skole
Det norske flagget
Det samiske flagget
Det tyrkiske flagget
Det ukrainske flagget
Det canadiske flagget
Det finske flagget
Det svenske flagget

NYTENKENDE - RAUS - STOLT

 Velkommen!

Kjøpsvik skole/Gasluovta skåvllå er en fådelt barne- og ungdomsskole. 

Ved skoleåret 2023/2024 er det 66 elever ved skolen.

Skolefritidsordningen er en del av skolen.

Blime 2023.mp4

Årets BlimE dans 2023

Bestilling av skolemelk

Gå inn på www.skolelyst.no og bestille drikke og litt mat.

Da takker vi for 10 år ved Kjøpsvik skole og ønsker denne flotte gjengen lykke til videre!

En av de sistedagene hadde vi aktivitetsdag med ulike aktiviteter rundt om på plassen. Vi avsluttet på skoleplassen med tinestafett og slåballturnering.

11/5-23 Hadde vi skolekonsert, et samarbeid med kulturskolen

Vuorbbe biejvijn / gratulerer med dagen 

Samenes nasjonaldag 6.februar 2023

I dag har vi feiret samenes nasjonaldag med det som hører til en nasjonaldagsfeiring.

Vi har spist pølse med brød og juice (fått av Narvik kommune, kulturetaten), vi har spist kake (fått av Nordsalten avisen), vi har hatt flott tale for dagen av Kristina og Vilde og vi har hatt flott musikalske innslag. VI har også hatt ulike stasjoner rundt om på skolen med doudje, kahoot, lassokasting, eventyrstund med lokale sagn fra Tysfjord og litt om ulike samiske ting og språk/ord.

Takk til alle som har bidratt til at vi har hatt en flott dag og feiring.

BlimE-dansen

Torsdag 10. november danset hele skolen blimE-dansen. 

blimE (1).mp4
Prosjekttegninger av det nye oppvekstsenteret

Oppvekstsenteret er vedtatt bygd på eksisterende skoletomt. Eksisterende skole skal benyttes i byggefasen.

Når det nye oppvekstsenteret er klart for å tas i bruk vil eksisterende skole rives og uteområdet til oppvekstsenteret opparbeides.


Den årlige høstturen for elevene ved skolen gikk i år til Storbotnvannet og Lifjellet

Årets 1.og 2.kl. viste godt mot og gikk hele veien fra vannverket. En fantastisk tur med en herlig gjeng. 

Lifjellet.mp4

Overnattingstur med ungdomsskolen

Årets tur gikk til Hulløya

Overnattingstur med 3.-7.trinn

Årets tur gikk til Hundholmen

I år startet lærerne planleggingsdagene med å dra på hyttetur. 

Et veldig positivt tiltak som er med på å skape godt arbeidsmiljø og bedre samhandling mellom lærerne som igjen gjør at vi kan gi elevene en bedre skoleopplevelse.

Søke plass i SFO skoleåret 2022 / 2023

For å søke SFO-plass må du logge deg inn i Visma Flyt Skole med ID-porten.

Velg knappen: Meld på SFO/Si opp/endre plass. Eller les mer om Visma Flyt Skole (Foreldreportal  for fravær og elevvurdering) 

Det er samme skjermbilde for søknad om plass, endring og oppsigelse av plass. Merk at den som søker om plass også registreres som betaler.

Når søknaden er ferdigbehandlet av SFO-leder/merkantil vil dere motta informasjon om vedtaket. Søknaden og vedtaket er tilgjengelig under arkfanen; Dokumenter i Visma Flyt Skole.

Dersom du ikke kan/vil benytte Visma Flyt Skole må du kontakte merkantil på skolen for å søke om plass.  


Gratis SFO for elever på 1. trinn høsten 2022

Regjeringen har besluttet at elever på 1. trinn skal få 12 timer gratis SFO fra høsten 2022.  

(https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2022-06-13-1014)


I Narvik kommune betyr dette at vi endrer på betaling for SFO-plass for elever i 1.trinn.


Halv plass vil koste kr. 0,-.

Hel plass endres til kr. 1883,-. 


Vi har endret på SFO-plass som allerede er søkt om slik at de stemmer overens med de nye forskriftene. 


Hvis det er noen som ønsker å endre sin plass med bakgrunn av den nye forskriften kan dette gjøres i endringssøknad til skolen. Dette gjøres i foresattportalen: https://foresatt.visma.no/narvik 


For de som ikke har søkt men nå ønsker plass så kan dette også gjøres på samme plass. Vi ber om er at dette gjøres innen 1.juli 2022 slik at skolene kan gjøre eventuelle tilpasninger i personalet. 


Har dere spørsmål angående SFO-plass i skolen kan dere ta kontakt med skolen dere søker til. Har dere tekniske spørsmål i forbindelse med søknad eller endringer kan dere ta kontakt med systemadministrator Oppvekst på mail: rachel.ervland@narvik.kommune eller telefon 95744312. 


Med vennlig hilsen

Rachel Ervland

Systemadministrator Oppvekst. 

Samisk elevene koser seg på språksamling (skoleåret 21/22)

Arbeider for at elevene skal ha et godt og trykt skolemiljø

Høstturen 2021 gikk til Storåvatnet og 1.-7.klasse gikk opp på Storåfjellet.
Vi var så heldig å få sponset tur av Brødrene Johansen skyssbåter.

7/6-2021 Feiret vi nasjonaldagen litt på etterskudd. Vi storkoste oss, både små og store.

Tusen takk til Norcem som har sponset oss med grillmat, brus og is!Orgelbygging med mellomtrinnet i regi av den kulturelle skolesekken

Helsesykepleier

Helsesykepleier er på skolen på tirsdager fra kl.10.15 - 13.00

Helene Myklevold mobil: 909 67 602

116111

Alarmtelefon for barn og unge

116111

Alarmtelefon for barn og unge

116111

Alarmtelefon for barn og unge

116111

Alarmtelefon for barn og unge

Kjøpsvik skole - Gásluovta skåvllå

Narvik kommune,

Fakturamottak,

Postboks 8993,

7439 Trondheim