Pedagogisk plattform

Visjon: Kjøpsvik skole, en skole for vennskap og kunnskap

Vi viser respekt for hverandre!

Vi vil skape et godt arbeids- og læringsmiljø.

Vi legger til rette for tilpasset opplæring, mestring, elevmedvirkning og danning av et positivt selvbilde hos elevene.

Elevene

 • Deltar aktivt i læringsprosessen.
 • Lærer å lære.
 • Prioriterer skolearbeidet og tilegner seg kunnskaper i de enkelte fag.
 • Jobber for å utvikle sosiale egenskaper.

Lærerne

 • Viser omsorg for elevene og for hverandre.
 • Er aktive i utviklingsarbeidet ved skolen.
 • Har ansvar for planlegging og tilrettelegging av undervisninga.
 • Formidler kunnskap og holdninger.
 • Samarbeider med elevene, de foresatte og hverandre.
 • Legger til rette for ro og gode arbeidsforhold.
 • Er tydelige overfor elevene.
 • Samarbeider og inspirerer hverandre.
 • Tar ansvar for orden i eget og felles materiell/utstyr.
 • Har ansvar for å melde fra dersom det er grunn til bekymring for elever.

De foresatte

 • Har hovedansvaret for elevenes oppdragelse.
 • Har ansvar for at elevene møter opplagte og godt forberedte på skolen og følge opp sine barns skolegang.
 • Har medansvar for å skape et godt samarbeid mellom hjem og skole.
 • Har ansvar for å melde fra om situasjoner utenfor skolen som kan påvirke skolegangen.

Ledelsen

 • Har ansvar for å skape en trygg skole og vise omsorg for elevene og personalet.
 • Engasjerer seg i og leder det pedagogiske utviklingsarbeidet ved skolen.
 • Stiller tydelige krav overfor elever, foresatte og personalet hvordan skolen vår skal være.
 • Skaper gode samarbeidsformer og legger opp til et godt samarbeid spesielt med hjemmet.
 • Evaluerer skolens virksomhet.