Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget ved skolen


Leder: Birgit Stenseng (leder FAU)

Nestleder: Tor Asgeir Johansen (rep. fra kommunen)

Medlemmer

Valgt for kommunen: Tor Asgeir Johansen (Ordfører)

Valgt for kommunen: Anita Brønmo (rektor)

Valgt for foreldrerådet: Birgit Stenseng (leder FAU)

Valgt for foreldrerådet: Veronika Storvik

Valgt for elevene: Vårin Johansen 10.trinn (leder elevrådet)

Valgt for elevene: Kristina Nicolaisen 6.trinn

Valgt av undv.pers: Terje Engmann

Valgt av undv.pers: Olivera Taskovic Pësic

Valgt av øvrige personal: Ann-Herdis Fagernes Berg