Foreldrerådet

Styre i foreldrerådet, FAU

 • Leder: Birgit Stenseng
 • Nest-leder: Ernst Helge Eivik
 • Sekretær: Frank Ludvigsen
 • Kasserer: Vanja Skogvoll
 • Styremedlem: Eva Nilsen
 • Styremedlem: Veronika Storvik

E-post: fau.kjopsvikskole@gmail.com

Foreldrerådets Facebook-gruppe

Trinn-kontakter

 • 1. kl.: Ann-Ellen J Eide, vara: June Nilsen
 • 2. kl.: Ann-Helen Jakobsen, vare: Tor-Asgeir Johansen
 • 3. kl.: Birgit Stenseng, vara: Cecilie Ilseng
 • 4. kl.: Annelin Pettersen, vara: Tom Erik Morthen
 • 5. kl.: Kjell-Eddy Nicolaisen, vara: Svein-Arne Jakobsen
 • 6. kl.: Svenn-Erik Pettersen, vara: Solveig Skjellnes
 • 7. kl.: Wenche Ellingsen, vara: Annika Steien
 • 8. kl.: Robert Olsen, vara: Kamilla Jakobsen
 • 9. kl.: Veronika Storvik, vara: Hilde Pedersen og Vidar Gundersen
 • 10. kl.: Beathe Knutsen-Pedersen, vara: Ernst Helge Eivik

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

FUG er et nasjonalt, rådgivende organ for både utdanningsmyndigheter og for foreldre og ansatte i grunnopplæringen. Utvalget består av syv medlemmer og er oppnevnt for fire år.

http://www.fug.no/