Andre skjemaer

Er under redigering.. Ta kontakt med skolen eller se på Narvik kommune sin hjemmeside

 • Eksamen/heldagsprøve - søknad om særskilt tilrettelegging
 • Fravær - krav om sletting av gyldig fravær (grunnskole)
 • Fremmedspråk/fordypning/arbeidslivsfag - påmelding eller søknad om å bytte -VFS
 • Grunnskole - Fritak fra vurdering i enkeltfag
 • Grunnskole - innmelding 1. trinn
 • Grunnskoleopplæring (ordinær) for voksne - søknad
 • Karakterer - klage
 • Permisjon fra undervisning - søknad
 • Religionspregede aktiviteter i skolen - melding om fritak
 • Skole - melding om skolebytte ved flytting
 • Skole - søknad om bytte av skole
 • Skoleskyss - søknad
 • Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område - søknad