Elevråd

Elevrådet for Kjøpsvik skole 2020-2021:

  • Leder: Bjørn Andreas Gundersen

  • Nest-leder: Lukas Sandnes Jakobsen

  • Sekretær: Oda Maria Sandnes Jakobsen

  • Styremedlem: Ivan Radostinov Kirov

  • Styremedlem: Nora-Celine Saghaugen Illseng

  • Styremedlem: Anders Skjellnes Formanowski

  • Styremedlem: Kitikarn Soontorn

  • Styremedlem: Petter Skjellnes

I elevrådet er det minst en representant fra hver klasse. I elevrådet sitter det elever fra 5. til 10. trinn.

Elevrådet skal fremje fellesinteressene til elevane på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med framlegg i saker som gjeld nærmiljøet til elevane (Lovdata).