Helsesøster


Hos helsesøster kan du få snakke om, få veiledning og hjelp med ulike problemer og i ulike situasjoner:

  • Helse/kropp
  • Kosthold/slanking/Spiseproblemer
  • Nedfor/Depresjon/angst Sorg/sorgreaksjoner
  • Seksualitet/parforhold/samliv
  • Prevensjonsveiledning
  • Graviditet
  • Seksuelt overførbare sykdommer
  • Rus
  • Familiesituasjon
  • Venner som har det vanskelig


Helsesøster er på skolen: Annen hver mandag (noen ganger hver mandag)