1.-4. trinn

Kontaktlærere

  • 1.-2. kl.: Wenche Olsen

  • 3. kl.: Ann-Ellen Johansen Eide

  • 4. kl.: Gjertrud Olaisen